Kontakt

KOH-I-NOOR a.s.
Zastúpenie pre Slovenskú republiku

Ing. Katarína Oršulová - GALTEX

A. Sládkoviča 8

971 01 Prievidza

Slovensko

Email: orsulova@k-i-n.sk

Tel.: 046 / 5432 360

Fax: 046 / 5432 360

Mobil: 0903 243 883

www.k-i-n.sk

Contact

KOH-I-NOOR a.s.
Official representation in the Slovak Republic

Ing. Katarína Oršulová - GALTEX

A. Sládkoviča 8

971 01 Prievidza

Slovak Republic

Email: orsulova@k-i-n.sk

Tel.: +421 46 5432 360

Fax: +421 46 5432 360

Mobil: +421 903 243 883

www.k-i-n.sk